Foto: Marta Simon/Pixabay

Vårens körer för barn och ungdom

Sjung med oss! Vi har ett rikt musikliv för barn och unga, från tre år upp till ung vuxen. Nu startar vi för terminen.

Att sjunga i kör är bra för hela kroppen – forskning visar att vi blir lugnare och gladare av sång. I barnkörerna dansar och busar vi tillsammans och barnen får färdas med musikens melodier. Bromma församling har fyra barnkörer, Småkrabborna, Silverhajarna, Sjöstjärnorna och Tonfiskarna.

För dig som är 13–19 år finns Ungdomskören. I Ungdomskören får du träna din röst på ett bra sätt. Du lär dig sångteknik, får scenvana och sjunger härliga låtar i blandade stilar.

För att anmäla dig eller ditt barn, gå in på körens sida och fyll in formulären.