Filmade andakter

Under våren har vi publicerat en inspelad andakt varje söndag. I sommar gör vi uppehåll, men alla vårens andakter ligger kvar och kan ses i efterhand.

Pingstdagen

Här kan du läsa bibeltexten och se den inspelade andakten för pingstdagen.

Söndagen före pingst

Här kan du läsa bibeltexten och se den inspelade andakten för söndagen före pingst.

Bönsöndagen

Här kan du läsa evangelietexten och se den inspelade andakten för bönsöndagen.

Femte söndagen i påsktiden

Här kan du läsa evangelietexten och se den inspelade andakten för den femte söndagen i påsktiden

Fjärde söndagen i påsktiden

Här kan du läsa evangelietexten och se den inspelade andakten för den fjärde söndagen i påsktiden.

Tredje söndagen i påsktiden

Här kan du läsa evangelietexten och se den inspelade andakten för den tredje söndagen i påsktiden.

Andra söndagen i påsktiden

Här kan du läsa evangelietexten och se den inspelade andakten för den andra söndagen i påsktiden.

Påskdagen

Här kan du läsa evangelietexten och se den inspelade andakten för Påskdagen.

Långfredagen

Här kan du läsa evangelietexten och se den inspelade andakten för Långfredagen.

Skärtorsdagen

Här kan du läsa evangelietexten och se den inspelade andakten för Skärtorsdagen.

Passionsandakt onsdag

Här kan du läsa evangelietexten och se den inspelade andakten för onsdagen i stilla veckan.

Passionsandakt tisdag

Här kan du läsa evangelietexten och se den inspelade andakten för tisdagen i stilla veckan.

Passionsandakt måndag

Här kan du läsa evangelietexten och se den inspelade andakten för måndagen i stilla veckan.

Palmsöndagen

Här kan du läsa evangelietexten och se den inspelade andakten för Palmsöndagen.

Femte söndagen i fastan

Här kan du läsa evangelietexten och se den inspelade andakten för den femte söndagen i fastan.