Sorgegrupp för barn och unga

I höst startar vi en sorgegrupp för barn och unga

Har du som är ung mist någon i din familj? I höst startar vi en sorgegrupp för barn och unga i Bromma församling som mist en förälder/bonusförälder eller ett syskon/bonussyskon.

Här får du i en mindre grupp träffa andra som befinner sig i en liknande situation, får höra deras berättelser och känna att någon annan förstår. 

Det behöver ha gått minst fyra månader sedan dödsfallet och det gör inget om dödsfallet skedde för flera år sedan.

Vi träffas sammanlagt 10 gånger under höst- och vårtermin, ungefär varannan torsdag i kvarterslokalen Mariehäll. Varje gruppträff inleds med en gemensam middag.

Det är kostnadsfritt att delta, alla är välkomna oavsett livsåskådning.

Sorgegruppen riktar sig till dig som är 9–14 år.

Start: 17 november, 2022
Tid: Kl 17:30-20:00
Plats: Kvarterskyrkan Mariehäll, Bällstavägen 44

Kontakt