Meny

Präster

Oss präster kan du kontakta för frågor om gudstjänster och mässor, enskilda samtal, bibelstudier och öppen verksamhet.

Åsa Andersson

Åsa Andersson

Bromma församling

Komminister, Präst

Kaisa Celsing

Kaisa Celsing

Bromma församling

Präst

Torbjörn Gustavsson

Torbjörn Gustavsson

Bromma församling

Kyrkoherde, Präst

Niklas Hegenbart

Niklas Hegenbart

Bromma församling

Verksamhetschef vuxen, Komminister, Präst

Christer Klausberger

Bromma församling

Komminister, Präst

Cathrine Nordqvist

Cathrine Nordqvist

Bromma församling

Bitr. kyrkoherde, Komminister, Präst