Foto: ATA Planch 1:11

En studiecirkel om Bromma kyrka

Bokcirkeln "Bromma kyrka – en resa i tiden" flyttas fram till våren 2021.

De återstående studietillfällena (tillfälle 3-6) av studiecirkeln om Bromma kyrka flyttas fram till våren 2021. Datum annonseras senare. 

Våren 2020 arrangerar Bromma församling en studiecirkel baserad på jubileumsboken Bromma kyrka 850 år där vi diskuterar och lär oss mer om Stockholms äldsta kyrka. Studiecirkeln arrangeras i samarbete med studieförbundet Sensus och är kostnadsfri men förutsätter att man har tillgång till  jubileumsboken om Bromma kyrka. Vid tre tillfällen (20/1, 16/3 och 20/4) medverkar författare till kapitel i boken. Dessa tillfällen är öppna för alla (så ta gärna med en vän!) och är mer av föreläsningskaraktär men avslutas med en fråge-/samtalsstund. Vid varje tillfälle serveras kaffe eller te och smörgås.

Foto: Efter avbildning i Uppsala Universitetsbibliotek, ATA

Träff 1: En resa i tiden (föreläsning - öppen för alla)
Måndag 20 januari kl. 18.30 – 20.30
Plats: Ängbysalen, Ängbykyrkan, Kyrkbacken 9

Historikern och medeltidsexperten Sigurd Rahmqvist, författare till kapitel 5 i jubileumsboken berättar om Bromma socken under medeltiden då sockenkyrkan utgjorde navet i samhällslivet. Föreläsningen avslutas med en frågestund.

Läs: Kapitel 2, 5 och 6.

Foto: Otto Janse, 1900

Träff 2: Gudstjänsten och liturgins plats (studiecirkel)
Måndag 17 februari kl. 18.30 – 20.30
Plats: Ängbykyrkan, Kyrkbacken 9

Hur har gudstjänsterna i Bromma kyrka sett ut genom tiderna? Vi ringar in vilka utmaningar olika epoker stått inför – från rent praktiska faktorer som kyla, mörker och elektricitet till församlingsbornas delaktighet och intresse. Hur har förutsättningarna påverkat gudstjänstfirandet genom tiderna och vilka utmaningar står församlingen för idag? Samtalet leds av kyrkoherde Torbjörn Gustavsson. 

Läs: Kapitel 4.

Foto: Hans-Peter Bloom

Träffen är inställd och kommer ges vid ett senare tillfälle. 

Träff 3: Albertus Pictors målningar (föreläsning - öppen för alla)

Måndag 16 mars kl. 18.30 – 20.30  - inställd
Då förtäring inte är tillåten i Bromma kyrka kommer vi bjuda på kaffe och smörgås i Gamla klockargården kl 18.00. Därefter går vi gemensamt ner till kyrkan. 
Plats: Bromma kyrka, Gliavägen 100

Pia Bengtsson Melin som skrivit kapitel 7 i jubileumsboken föreläser om Albertus Pictors målningar i Bromma kyrka. Hur träder den bibliska historien fram i målningarna? På vilket sätt skildrar de dåtidens världsbild och religiösa åskådning? Vi går djupare in på Anna och Joakim-bilden och diskuterar hur den hamnat just här. Föreläsningen avslutas med en frågestund. 

Läs: Kapitel 7-8.

Foto: Hans-Peter Bloom

Träff 4: Att mötas av gud och änglar i Bromma kyrka (föreläsning - öppen för alla)
Måndag 20 april kl. 18.30 – 20.30
Plats: Bromma kyrka, Gliavägen 100

Susanne Wigorts Yngvesson som skrivit kapitel 11 i jubileumsboken berättar om änglarna i Bromma kyrka. Passionsänglarna har inte alltid varit självklara inslag i kyrkorummet och ifrågasattes framförallt av Martin Luther. Vi träffas i Bromma kyrka och diskuterar symboliken kring änglarna som beskyddare och bestraffare, framförallt om passionsänglarna som håller i varsitt tortyrredskap och som syns i Bromma kyrkas brud­krona i miniatyr (som vi naturligtvis tittar på), men också om kyrkans alla andra änglar.  Föreläsningen avslutas med en frågestund.

Läs: Kapitel 11.

Foto: Hans-Peter Bloom

Träff 5: Textilier i Bromma kyrka (studiecirkel)
Måndag 25 maj kl. 18.30 – 20.30
Plats: Bromma kyrka, Gliavägen 100

Fokus för träffen är textilierna i Bromma kyrka. Vi tar fram och tittar på textilier som används i gudstjänster och förrättningar och tittar på hur de är utsmyckade och ser om vi kan hitta spår från trender under de olika epokerna de kommit till i. Vi diskuterar liturgin bakom de olika färgerna och vilken roll Bromma kyrkas vänner haft vid tillkomsten. Samtalet leds av Margareta Titze, som varit ansvarig för inventarier i Bromma församling.

Läs: Kapitel 16.

Foto: Hans-Peter Bloom

Träff 6: Musik och sång (studiecirkel)
Måndag 15 juni kl. 18.30 – 20.30
Plats: Bromma kyrka, Gliavägen 100

Tillsammans med församlingens musiker Anne-Marie Bodén lyssnar vi på och pratar om musik och psalmer från olika århundraden. Vilken sinnestämning förmedlar musiken? Vilken betydelse har musiken haft i Bromma församling historiskt och vilken plats har den idag?

Läs: Kapitel 17.

Anmälan till studiecirkeln om Bromma kyrka vårterminen 2020

Fyll i dina uppgifter och klicka på ”Skicka”. Fält markerade med * är obligatoriska. 

Hantering av personuppgifter

För att du ska kunna anmäla dig till studiecirkeln behöver vi spara och hantera dina personuppgifter. Personuppgifter hanteras enligt gällande integritetslagstiftning och den rättsliga grunden för att ta in en anmälan är berättigat intresse. Vid frågor om anmälningsformuläret kontakta oss på 08-564 355 15.

Personuppgiftsansvarig är Bromma församling, Box 45, 161 26 Bromma. Du har rätt att kontakta oss eller vårt dataskyddsombud (kontaktuppgifter här) om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Det gör du enklast genom att kontakta oss på bromma.forsamling@svenskakyrkan.se eller 08-564 355 00. Har du klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att framföra dem till tillsynsmyndigheten Datainspektionen, men vi ser förstås gärna att du även berättar för oss vad du tycker.

Kontakt