Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Bromma församling Besöksadress: Stopvägen 120, 16836 Bromma Postadress: BOX 45, 16126 BROMMA Telefon:+46(8)56435500 E-post till Bromma församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Dags att anmäla sig till studiecirkeln om Bromma kyrka

I januari startar "Bromma kyrka – en resa i tiden", en bokcirkel som följer Bromma kyrkas och församlingens framväxt och utveckling genom seklen. Sista anmälan den 16 december.

Våren 2020 arrangerar Bromma församling en studiecirkel baserad på jubileumsboken Bromma kyrka 850 år där vi diskuterar och lär oss mer om Stockholms äldsta kyrka. Studiecirkeln arrangeras i samarbete med studieförbundet Sensus och är kostnadsfri men förutsätter att man har tillgång till  jubileumsboken om Bromma kyrka. 

Träff 1: En resa i tiden
Måndag 20 januari kl. 18.30 – 20.30

Vi utforskar Bromma församlings historiska resa från medeltida socken till storstadsförsamling. Vi tar avstamp i korstågen och bygger tillsammans vi upp en tidslinje som representerar församlingens utveckling ända in i våra dagar.
Läs: Kapitel 2, 5 och 6.

Träff 2: Gudstjänsten och liturgins plats
Måndag 17 februari kl. 18.30 – 20.30

Hur har gudstjänsterna i Bromma kyrka sett ut genom tiderna? Vi ringar in vilka utmaningar olika epoker stått inför – från rent praktiska faktorer som kyla, mörker och elektricitet till församlingsbornas delaktighet och intresse. Hur har förutsättningarna påverkat gudstjänstfirandet genom tiderna och vilka utmaningar står församlingen för idag?
Läs: Kapitel 4.

Träff 3: Albertus Pictors målningar
Måndag 16 mars kl. 18.30 – 20.30

Vi ses i Bomma kyrka och samtalar kring Albertus Pictors målningar. Hur träder den bibliska historien fram i målningarna? På vilket sätt skildrar de dåtidens världsbild och religiösa åskådning? Vi går djupare in på Anna och Joakim-bilden och diskuterar hur den hamnat just här.
Läs: Kapitel 7-8.

Träff 4: Att mötas av gud och änglar i Bromma kyrka
Måndag 20 april kl. 18.30 – 20.30

Passionsänglarna har inte alltid varit självklara
inslag i kyrkorummet och ifrågasattes framförallt
av Martin Luther. Vi träffas i Bromma kyrka och diskuterar symboliken kring änglarna som beskyddare och bestraffare, framförallt om passionsänglarna som håller i varsitt tortyrredskap och som syns i Bromma kyrkas brud­krona i miniatyr (som vi naturligtvis tittar på), men också om kyrkans alla andra änglar.  
Läs: Kapitel 11.

Träff 5: Textilier i Bromma kyrka
Måndag 25 maj kl. 18.30 – 20.30

Fokus för träffen är textilierna i Bromma kyrka. Vi tar fram och tittar på textilier som används i gudstjänster och förrättningar och tittar på hur de är utsmyckade och ser om vi kan hitta spår från trender under de olika epokerna de kommit till i. Vi diskuterar liturgin bakom de olika färgerna och vilken roll Bromma kyrkas vänner haft vid tillkomsten.
Läs: Kapitel 16.

Träff 6: Musik och sång
Måndag 15 juni kl. 18.30 – 20.30

Vi lyssnar på och pratar om musik och psalmer från olika århundraden. Vilken sinnestämning förmedlar musiken? Vilken betydelse har musiken haft i Bromma församling historiskt och vilken plats har den idag?
Läs: Kapitel 17.

Anmälan till studiecirkeln om Bromma kyrka vårterminen 2020

Fyll i dina uppgifter och klicka på ”Skicka”. Fält markerade med * är obligatoriska. 

Hantering av personuppgifter

För att du ska kunna anmäla dig till studiecirkeln behöver vi spara och hantera dina personuppgifter. Personuppgifter hanteras enligt gällande integritetslagstiftning och den rättsliga grunden för att ta in en anmälan är berättigat intresse. Vid frågor om anmälningsformuläret kontakta oss på 08-564 355 15.

Personuppgiftsansvarig är Bromma församling, Box 45, 161 26 Bromma. Du har rätt att kontakta oss eller vårt dataskyddsombud (kontaktuppgifter här) om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Det gör du enklast genom att kontakta oss på bromma.forsamling@svenskakyrkan.se eller 08-564 355 00. Har du klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att framföra dem till tillsynsmyndigheten Datainspektionen, men vi ser förstås gärna att du även berättar för oss vad du tycker.

Kontakt

Cathrine Nordqvist

Cathrine Nordqvist

Bromma församling

Bitr. kyrkoherde, Komminister, Präst