Miljöpartister i Svenska kyrkan

Innehållet på denna sida äger nomineringsgruppen själv. För frågor gällande innehållet, var god kontakta nomineringsgruppens kontaktperson, se nedan.

 

Miljöpartister i svenska kyrkan Stockholm stift

Vår politik vilar på fyra solidariteter …

  • … med världens alla människor
  • … med djur, natur och de ekologiska systemen
  • … med de svagaste i vårt samhälle
  • … med kommande generationer

Vi vill värna om demokratin i vår öppna folkkyrka och verka för att kyrkan blir en självklar och naturlig plats där alla oavsett kön, sexuell läggning, hudfärg och trostillhörighet känner sig välkommen.

Vi vill säkra barns och ungas självklara del i församlingsarbetet genom att respektfullt lyssna till barns och ungdomars önskemål.

Vi vill utveckla kyrkans diakonala arbete för utsatta människor.

Vi vill öppna våra kyrkor för olika former av kulturyttringar. Redan nu har många församlingar ett rikt musikliv som vi vill värna och utveckla.

Vi vill också ge mer utrymme i kyrkorummet för exempelvis bild, teater och dans.

Vi vill värna om vår miljö och stimulera fler församlingar att aktivt arbeta för att blir miljöcertifierade. Detta för att värna om vår vackra natur så att den kan finnas kvar till kommande generationer att njuta av.

Kontakt:
Barbro Norgren Forsberg, 0701 420302, barbro4805@gmail.com