Kyrksjövandring med quiz

Prästen Niklas Hegenbart har knåpat ihop ett häfte några frågor som finns att hämta i Klockargården. Tanken är att ta med sig häftet och klura på dem under en promenad kring Kyrksjön, men det går lika bra att sitta kvar och grunna med en kopp kaffe under trädkronorna. Här hittar du frågor och facit.

Kluriga frågor om vad ­Jesus har sagt eller inte

Med utgångspunkt i vad de fyra evangelierna berättar om vad ­ Jesus har sagt stämmer två av alternativen i varje fråga. Vilket ­alternativ kommer inte från honom eller har sagts vid ett annat ­tillfälle?

Fråga 1


Vilket av dessa tre utsagor har Jesus inte sagt?
1. Du vet väl om att du är värdefull.
X. Bekymra er inte för mat och dryck att leva av eller för kläder
att sätta på kroppen.
2. Älska era fiender och be för dem som förföljer er.

Fråga 2


Två av dessa uttalanden finns i Jesu så kallade bergspredikan. Vilket står inte där?
1. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som
en klok man som byggde sitt hus på berggrund.
X. Allt vad ni vill att människorna skall göra för er,
det skall ni också göra för dem.
2. Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor;
jag skall skänka er vila.

Fråga 3


Vilken av dessa saligprisningar kommer inte från Jesus?
1. Saliga de som sörjer, de skall bli tröstade.
X. Saliga de som håller fred, de skall kallas Guds söner.
2. Saliga de korkade, de skall flyta i syndafloden.

Fråga 4


Jesus beskrev himmelriket/Gud rike med bildspråk. Vilken av dessa bilder använde Jesus inte?
1. Himmelriket är som ett senapskorn.
X Himmelriket är som en surdeg.
2. Himmelriket är som ett sädesfält.

Fråga 5


Vilken av dessa utsagor sa Jesus inte när han hängde på korset?
1. Jag gör detta för er skull.
X. Det är fullbordat.
2. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?

Fråga 6

Vad sa Jesus inte efter det att han uppstått från de döda?
1. Kom och ät.
X. Jag är med er alla dagar till tidens slut.
2. Varför är ni så förvånade?

Klicka här för att komma till de rätta svaren