Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Bromma församling Besöksadress: Stopvägen 120, 16836 Bromma Postadress: BOX 45, 16126 BROMMA Telefon:+46(8)56435500 E-post till Bromma församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Vision

Bromma församling är en kyrka i nutid. Vi har ett uppdrag och vi har en vision. Här kan du läsa församlingens vision.

Vi ska utföra vårt uppdrag så, att Jesus Kristus, världens Frälsare, i bön och lovsång, i tradition och liv, i glädje och sorg, blir ärad och närvarande i människors liv.

Församlingen som ett andligt bygge

Hur skall man bära sig åt för att bygga en församling?
Denna fråga har sysselsatt mången kyrkoherde, kyrkorådsledamot, medarbetare och församlingsbo genom åren. Antagligen och förhoppningsvis kommer frågan att ställas många gånger än. En församling är aldrig helt färdig och varje tid har sina förutsättningar och resurser. Dock finns bestämda utgångspunkter i ett församlingsbygge, oberoende av tid eller situation.

1. Församlingens hörnsten måste vara en tro på Jesus Kristus.

2. På denna hörnsten skall församlingens grunduppgifter vila; fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

”När ni kommer till honom, den levande stenen, ratad av människor men utvald av Gud och ärad av honom, då blir också ni till levande stenar i ett andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus.

Det står ju i skriften:
Se, på Sion lägger jag en hörnsten,
utvald och ärad; den som tror på den
skall inte stå där med skam.” Första Petrusbrevet 2:4–6

Hörnstenen spelar en central roll i både biblisk och pastoral teologi. Rent byggnadstekniskt är läggandet/placeringen av hörnstenen den centrala inledningen på ett bygge. Kommer den fel eller du har fel perspektiv som utgångspunkt blir hela byggnaden sned eller felbyggd.

Det hebreiska ordet för hörnsten är jasad. Ordet har flera betydelser med det gemensamma att det handlar om att ”foga samman”. Det vanligaste är ett rent objekt (stenar) men det kan också vara bildligt; till exempel kan vi fogas samman som människor när vi delar vår tro och bön.

En hörnsten, grunden, kan inte rubbas för då faller allt. Har vi fel utgångspunkt räcker det inte med ytlig fernissa för att komma rätt. Det handlar om avgörande och konsekvenser. Som församling är vi tvingade/har vi möjligheten att rikta in vår verksamhet utifrån vår hörnsten. Redskapen för det får vi dels i gudstjänst, bön och verksamhet, dels i en fungerande organisation. Det handlar om hur redskapen förvaltas och beredskapen att ta ett avgörande när vi ställs inför det.

Man kan inte prata om församlingsbygge utan att nämna Jerusalems tempel som förebild. I redogörelsen om tempelbygget i är det intressant att den mesta beskrivningen inte läggs på hur templet byggs. Det beskrivs hur det ser ut och vilka som byggde men huvudfokus ligger på hur detta tempel skall förhålla sig till det omgivande samhället.

I Salomos invigning av templet (och i följdtexterna i Psaltaren) talas om hur hednafolken skall se och komma till templet, hela tredje Mosebok är en uppräkning av hur Israel i allmänhet och leviter i synnerhet skall förvalta den kunskap som ryms i ett tabernakel/tempel. Esra och Nehemjah bygger snabbt men lägger också de mer tid på att förklara för folket vad ett tempelbygge får för konsekvenser för dem som troende i relation till det omgivande samhället. 

Sättet vi bygger vår församling får konsekvenser inte bara för individen utan även för relationen till vårt omgivande samhälle, Bromma.

Kuriosa: I Jerusalem är det än idag bara tillåtet att bygga med den klassiska ljusa stenen i husbygge. Tempelstenarna, dvs byggstenarna till själva Templet och sedermera stadsmuren hämtades från ett stenbrott som fanns under Gamla stan i Jerusalem. Man kan fortfarande besöka de fantastiska grottor varifrån man tog stenen till Templet. Ingången ligger ca 100 meter öster om Damaskusporten. Symboliken blir därför mångbottnad: materialet till Templet kommer från tempelberget självt. Det handlar om att bearbeta stenen.

Sammanfattning

I ett församlingsbygge måste vi utgå från vår hörnsten; Jesus Kristus. Det vi bygger får konsekvenser för det omgivande samhället. Materialet till bygget hämtas från oss själva.

Kontakt

Du kanske vill veta mer om vår församling? Vill du träffa någon av oss anställda eller förtroendevalda? Eller vill du bli medlem? Du är varmt välkommen att höra av dig till mig eller någon annan av Bromma församlings anställda, du hittar vår kontaktinformation här.

Vänliga hälsningar,

Torbjörn Gustavsson

Torbjörn Gustavsson

Bromma församling

Kyrkoherde, Komminister, Präst