Hållbarhetsredovisningar

Här finns rapporter om aktiviteter och handlingar som församlingen har gjort som direkt eller indirekt påverkar miljön positivt. Notera dock att församlingen består av sina medlemmar och det innebär att det mesta som har gjorts inte finns med i dessa redovisningar.