Meny

Fira gudstjänst i hemmet!

Vi bjuder inte längre in till gudstjänst i våra kyrkor utan flyttar gudstjänstlivet till vår hemsida och Facebook. Här kan du delta i filmade andakter, psalmer och dagliga bibelreflektioner.

Samlas inte i kyrkan

Biskop Andreas Holmberg har skickat ut direktiv till Stockholms stifts församlingar om att vi tills vidare inte ska bjuda in till offentliga gudstjänster där människor fysiskt samlas i kyrkorummet vid en bestämd tidpunkt. Det omfattar däremot inte dop, konfirmationer, vigslar och begravningar.

Beslutet grundas på överväganden om vad som är ansvarsfullt och moraliskt försvarbart i den extrema situation som vi nu befinner oss i. Därför kommer vi inte kunna bjuda in till gudstjänst i någon av våra kyrkor kommande söndagar. Hur länge uppehållet blir är i nuläget oklart. När ett nytt beslut fattats publiceras det här på hemsidan.

Ställer om och bjuder in på webben

Vi fortsätter ändå att fira gudstjänst – men undviker att samlas. Du kan varje söndag kl. 9.00 se en inspelad andakt på både hemsidan och Facebook. 

Glöm inte bort att bönens gemenskap sträcker sig genom alla dimensioner. Tänd gärna ett ljus hemma och delta i bön, med ord eller bara i tystnad. 

Varför är det viktigt att fira gudstjänst?

Det är grunden för vår kristna identitet. Församlingen slutar aldrig fira gudstjänst. Det är kyrkans själva hjärtslag och det ingår i den kristna livsrytmen.

Hur hittar jag gemenskapen när jag firar gudstjänst hemma?

Oavsett var du befinner dig ingår du i en gemenskap om du deltar när det är gudstjänst i församlingen. Du kanske hör kyrkklockorna ringa, tänder ett ljus eller kan sjunga med i musiken vi spelar. Gemenskapen utgår från Gud, inte från hur vi är samlade.

En styrka att veta att vi är många samtidigt. Vi firar gudstjänst i första hand för den Gud som knyter oss alla samman, men också för att bidra till den stora, världsvida kyrkans gudstjänstfirande.

Kontakt

Vårt grundläggande uppdrag är att vara kyrka. Det gäller inte minst i tider av oro och kris. Om du känner att du behöver prata med någon är du varmt välkommen att ringa våra präster och diakoner. Här hittar du deras kontaktuppgifter.