Meny

Gudstjänster och Musik i sommarkväll

Vi firar gudstjänst i Bromma kyrka igen. Den traditionsenliga sommarmusiken i Bromma kyrka genomförs också, men i mindre skala än vanligt.

Av omsorg för personer i riskgrupper har Bromma församling inte samlat till gudstjänst sedan i mars. Istället har församlingen bjudit in till webbsända andakter via datorn, surfplattan eller mobilen. För den som velat besöka en kyrka har Bromma kyrka varit öppen för ljuständning på söndagar.

Gudstjänstlivet återupptas

När gudstjänstlivet nu återupptas blir det gradvis och i mindre skala. Den första gudstjänsten blir en friluftsgudstjänst vid Bromma kyrka den 20 juni klockan 15.00. Därefter kommer söndagsgudstjänster firas i Bromma kyrka kl 11.00 från och med den 28 juni.

– Det var inget lätt beslut att flytta gudstjänstlivet till webben och det är inte heller ett lätt beslut att öppna gudstjänstfirandet igen. Under de senaste månaderna har jag följt samhällsutvecklingen och fört kontinuerliga diskussioner med biskopen och övriga kyrkoherdar i stiftet och landat i att vi startar upp igen gradvis och med försiktighet. Det betyder att vi sitter glest i kyrkbänkarna, uppmanar personer i riskgrupp att stanna hemma och är lyhörda för signaler om läget på något vis förändras, säger kyrkoherde Torbjörn Gustavsson.

Musik i sommarkväll

Sommarmusiken i Bromma kyrka har blivit något av en tradition och även i sommar blir det konserter i Bromma kyrka på torsdagskvällar, men i mindre skala än tidigare.

– Vi följer myndigheternas restriktioner för hur många som får samlas på en plats vilket i dagsläget innebär 50 personer inklusive personal och musiker. Samma antal gäller när vi firar gudstjänst, säger Torbjörn Gustavsson.