Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Bromma församling Besöksadress: Stopvägen 120, 16836 Bromma Postadress: BOX 45, 16126 BROMMA Telefon:+46(8)56435500 E-post till Bromma församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Förrättningar/Kyrkliga handlingar

Människor har i alla tider och i alla kulturer velat omgärda de viktiga stegen i livet med riter av olika slag. Detta för att markera en övergång från ett tillstånd till ett annat. Det handlar om födelsen, vuxenblivandet, ingående av äktenskap och till sist döden.

Också i vår kultur och i vår kyrka finns dessa riter. Förr talade man om förrättningar, nu kallas de kyrkliga handlingar. Förr slöt hela bygden upp kring den kyrkliga handlingen och dem som genomgick den. Alltjämt är de kyrkliga handlingarna till sitt väsen alltid offentliga även om det oftast i praktiken blir de närmaste släktingarna och vännerna som närvarar.

Bromma församling samlas ofta till gudstjänster som har med dessa viktiga steg i livet att göra.

Dopet handlar bl a om upptagandet av en ny individ, ofta ett spädbarn, i församlingens gemenskap.

Konfirmationsläsning och konfirmationen handlar bl a om förberedelsen till och steget in i vuxenvärlden.

Vigseln är bl a en markering av att här tas det gemensamma steget in i ett nytt civilstånd.

Begravningen innebär bl a en avslutning på en människas jordeliv.

I ritens form – den objektiva alltid lika – tolkas det subjektiva personliga, unika. Låt oss vara rädda om dessa riter de hjälper oss att förstå och tolka livets viktiga händelser. Men utöver denna rituella funktion är de kyrkliga handlingarna också gudstjänster. Det betyder att psalmsång, bibelläsning och bön alltid förekommer vid alla kyrkliga handlingar. Genom dessa gudstjänster kopplas våra viktiga händelser i livet samman med den Gud som vill vara med oss alla dagar.

Läs mer om de olika kyrkliga handlingarna under respektive rubriker.