Kyrksalen i Famnen.
Foto: Bromma församling

Famnen

Stopvägen 120

I Famnen hittar du församlingsexpeditionen där du kan få information om verksamhet eller medlemskap, anmäla dig till verksamhet eller som volontär, boka dop, vigsel eller begravning. Här finns också församlingssalar och i byggnadens mitt kyrkorummet. I Famnen har vi mycket diakonal verksamhet, grupper och kurser.

 

Famnen

Adress: Stopvägen 120, Bromma.

Öppet: Församlingsexpeditionen har öppet måndag–fredag kl. 9.00–12.00 och 13.00–15.00. Famnen har även öppet de tider då vi har verksamhet i lokalerna (se kalender).

Max antal personer i kyrkan: 90 (inklusive personal).

Hitta hit med kollektivtrafik: Med kollektivtrafik tar du dig lättast till Famnen med tunnelbanans gröna linje eller buss till Brommaplan. Gå sen upp för trappan mellan tunnelbanestationen och ICA-butiken och fortsätt rakt fram till nästa trappa, gå upp för trappan och ta vänster upp för en tredje trappa.

Hitta hit med bil: Från rondellen vid Brommaplan sväger du in på Drottningholmsvägen, sen tar du vänster in på Tunnlandsvägen och vänster in på Stopvägen.

Parkering: Det går  bra att parkera på gatan utanför Famnen och betala parkeringsavgift i automaten längre ner på Stopvägen eller i mobilappen.

Kalender Famnen

Famnens arkitektur

Famnenkyrkan har fått sitt namn efter kvarteret där den är byggd. En famn är ett gammalt längdmått, men kan också tolkas i överförd bemärkelse som en öppen famn. Den låga, långa byggnaden är byggd med suterräng och innehåller förutom kyrksal också församlingsexpedition och församlingssalar. Fasaderna är av rosarött tegel och taken av kopparplåt. Kyrkorummet är beläget i byggnadens mitt och i dess ena hörn skjuter yttertaket upp i en spets som kröns av ett litet kors. 

Arkitekten, Lars Olof Torstensson, har också svarat för inredningen. Kyrkorummet har dock senare kommit att få ett delvis annat uttryck genom att vissa inventarier har bytts ut och genom att glasmålningar har monterats in i två av fönstren. Väggarna i det närmast kvadratiska rummet är av samma rosaröda tegel som fasaderna. Golvets kalkstensplattor tar upp väggarnas färg. Taket med dess laserade furubjälkar sluttar från koret ner mot den motsatta väggen.

Till höger om den inåtskjutande korväggen finns en dopnisch med Jochum Poensgins glasmålning Apokalyptiska madonnan från 1989. Dopfunten i limmat Lindshammarsglas är formgiven av Lars Olof Torstensson. 

Det fristående altarbordet i vitlaserad furu med blå dekorränder, är ovanligt högt och resligt. Samma form som bordsskivan har den stora, ovala ljuskronan i mässing med små, tunna lampor monterade kors och tvärs likt törnen i en törnekrona. På väggen bakom hänger ursprungligen en vävnad av Elisabet Hasselberg-Olsson. I den vänstra väggen, framme vid koret, finns Pär Anderssons glasmålning Emmaus från 1992.

Ur. Kyrkguiden - Vägledning till kyrkorna i Stockholms stift, tredje reviderade upplagan 2001. Publicerat med tillstånd av textförfattaren.