Meny

Familjegudstjänst

Familjegudstjänsten passar alla åldrar men låter barnen stå i centrum. Predikan levandegörs med musik, sång och drama.

Familjegudstjänst i Bromma församling

Varannan söndag kl. 11.00 firar vi familjegudstjänst i Ängbykyrkan. Varmt välkommen!

Gudstjänsten är det mest centrala i kyrkans liv. Vi vill i våra gudstjänster, gestalta evangeliet på ett annorlunda sätt och ge gudstjänstbesökarna möjlighet att få använda alla sinnen när vi upptäcker och utforskar berättelserna tillsammans.

Bromma församling erbjuder familjegudstjänster varannan vecka i Ängbykyrkan kl. 11.00. Gudstjänsten är skapad i en anda där alla åldrar såväl barn som unga och vuxna kan fira gudstjänst tillsammans. Predikan levandegörs ofta med mycket musik, sång och drama. I gudstjänsten medverkar barnkörer, personal och ibland ungdomar.

Familjegudstjänsten varar i cirka 45 minuter. Efter gudstjänsten fortsätter vi firandet med fika och fortsatt lek en trappa ner i barnvåningen och Ängbysalen.

Datum för familjegudstjänsterna i Bromma församling

 

Kontakt