Dagens reflektion

Här reflekterar våra präster eller diakoner över en bibeltext. En ny text läggs ut varje dag kl 9.00 måndag - lördag den 30 mars - 30 maj.