Coronaviruset och Bromma församlings verksamhet

Av smittskyddsskäl har Bromma församlings ställt om verksamheten. Vi följer myndigheternas restriktioner vilket gör att ändringar kan komma med kort varsel. Du hittar den mest aktuella informationen i kalendariet på vår förstasida och klickar du på den här texten kan du läsa om vad som gäller för de olika verksamheterna.

Bromma församling vill minska risken för smittspridning av coronaviruset. I nuläget innebär det att vi har ställt om delar av vår verksamhet för att öka säkerheten. Här kan du läsa mer.

Gudstjänster

Bromma församling vill erbjuda en säker miljö för gudstjänstfirande. Vi firar nu gudstjänst igen, men med ett mindre antal deltagare. I Bromma kyrka kan 40 personer delta i gudstjänster och konserter om de sitter på anvisade sittplatser. Ibland firar vi mässa och då ger prästen särskilda instruktioner i samband med nattvarden. 

Dop, vigslar och begravningsgudstjänster

I och med nya restriktioner tillåts maximalt 40 deltagare på anvisade sittplatser i Bromma kyrka från och med den 1 juni. Det gäller samtliga förrättningar. Kontakta församlingsexpeditionen på 08-564 355 00 eller ansvarig präst om du är osäker på vad som gäller.

Konserter

I enlighet med regeringens direktiv kommer vi från och med den 1 juni kunna bjuda in till konserter igen, men med ett mindre antal besökare. I Bromma kyrka kan 40 personer besöka konserter om de sitter på anvisade sittplatser. 

Körer

Under det senaste året har inte församlingens körer kunnat samlas för övning på vanligt sätt, men har nu börjat öva igen i mindre grupper och/eller utomhus. Kontakta din körledare för mer information om vad som gäller dig och din kör.

Öppen förskola

Både Öppna förskolan i Ängbykyrkan och i Kvarterskyrkan Mariehäll är stängda tills vidare. 

Ungdomsverksamhet

Kontakta ungdomsteamet för mer information.

Konfirmandverksamhet

Din konfirmandledare kontaktar dig för mer information om hur vi lägger upp konfirmandträffarna.

Träffpunkt Bibel

Vi har just nu inte några fysiska träffar för Träffpunkt Bibel. Kontakta kyrkoherde Torbjörn Gustavsson på torbjorn.gustavsson@svenskakyrkan.se om du är intresserad av att medverka vid en digital träff via telefon, dator eller surfplatta.

Promenad och prat

Maxgräns på åtta personer. Läs mer här. Stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom.

Hemsida och sociala medier

Vår hemsida uppdateras kontinuerligt med filmer och musik som även kommer att delas på församlingens Facebooksida och Instagram. Här hittar du också en sida med tips på om hur du kan be och fira enkla gudstjänster i hemmet.

Facebook

Bromma församling

Instagram

bromma_forsamling, barnibromma, ungibromma

Lokaler

Just nu är våra lokaler stängda för öppen verksamhet. Ska du leverera post eller vill komma in för att sitta i enskildhet eller till exempel tända ett ljus i Famnenkyrkan kan du ringa på så öppnar vi dörren.

Kontakt

Känner du oro är du välkommen att kontakta oss via telefon och e-post. Våra kontaktuppgifter hittar du här. Du kan också ringa jourhavande präst på 112.

Torbjörn Gustavsson

Torbjörn Gustavsson

Bromma församling

Kyrkoherde, Präst

Kalender