Foto: Congordesign/Pixabay

Bibelfrågesvar

Här hittar du svaren på frågorna i Bibel-tipsrundan från söndagens öppet hus!

Hur är det med din bibelkunskap? De rätta svaren är fetmarkerade.

Fråga 1 Vilken är bibelns första bok?
1 Första Kungaboken
X Första Moseboken
2 Matteusevangeliet

Fråga 2 Vilket eller vilka ordspråk kommer från bibeln?
1 Kasta inte pärlor åt svinen. 
X Den som gräver en grop åt andra, faller själv däri. 
2 Att sila mygg och svälja kameler.  

Fråga 3 Vilken eller vilka av dessa står i bibeln?
1 Välsignelsen
X Trosbekännelsen
2 Fader vår/Vår Fader

Fråga 4 Vem byggde en ark? (stor båt)
1 Noa
X Abraham
2 Mose

Fråga 5 Vad sa Jesus att man skulle göra med sina fiender?
1 Döda
X Strunta i
2 Älska

Fråga 6 Vem var Ester?
1 En judisk drottning
X En profetissa
2 En av Jesu efterföljare

Fråga 7 Vad sa Jesus när han hängde på korset? 
1 Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?
X Det är fullbordat.
2 Jag gör detta för er skull.

Fråga 8 Vad sa Jesus när han uppstått från de döda?
1 Kom och ät.
X Varför är ni så förvånade?
2 Jag är med er alla dagar till tiden slut.

Fråga 9 Hur lyder ”gyllene regeln”?
1 Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. 
X Be så skall ni få. Sök så skall ni finna. Bulta, så ska dörren öppnas.
2 Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem.

För frågor och funderingar om bibeln eller bibelstudier kontakta gärna prästen Niklas Hegenbart, 08-564 355 24, niklas.hegenbart@svenskakyrkan.se