Barn i sorg

Sorg kan visa sig på många sätt, men den är alltid en naturlig reaktion på förlust. I Bromma församling finns stödgrupp för barn och ungdomar som har mist föräldrar eller syskon genom dödsfall.

När du har mist någon du tycker om gör det ont. Det gäller alla, men barns uppfattning av döden och rekationer på sorg kan skilja sig från de vuxnas. I en stödgrupp finns det möjlighet att träffa andra jämnåriga som har varit med om ungefär samma sak som du.

I gruppen får du bearbeta din sorg genom att samtala, skriva och måla kring olika teman. Varje tillfälle inleds med fika.

Gruppen är inte tänkt som en akut krisgrupp. Det är lämpligt att det gått minst sex månader efter dödsfallet och det är inget hinder att förlusten skedde för flera år sedan.

Verksamheten leds av diakoner i Svenska kyrkan och följer Rädda Barnens program för barn och ungdomar i sorg. Anmälningar tas emot kontinuerligt och grupper startas efter behov. Det kostar inget att delta i en stödgrupp.

Det finns även möjlighet för individuella kontakter vid behov.

Kontakt