Anmälan till konfirmation 2022

Fyll i fälten och klicka sen på "skicka anmälan". Fält markerade med * är obligatoriska. Anmälan gäller dig som konfirmeras under våren eller sommaren 2022.

Mitt förstahandsval* (välj endast ett alternativ)

'

Mitt andrahandsval* (välj endast ett alternativ)

'

Mitt tredjehandsval (välj endast ett alternativ)

När du skickar in din anmälan får du en automatisk bekräftelse via e-post. Du kommer också få en personlig bekräftelse via e-post. Om du inte har fått din personliga bekräftelse inom två veckor hör du av dig till konfirmationsansvarig (kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan).

Hantering av personuppgifter

För att du ska kunna anmäla dig till  konfirmandverksamheten behöver vi spara och hantera dina personuppgifter (vilket bland annat innebär att vi kommer kontrollera i kyrkobokföringen om berörd ungdom är döpt). Vi hanterar personuppgifter enligt gällande integritetslagstiftning och den rättsliga grunden för att ta in en anmälan är berättigat intresse (i intresseavvägningen har vi beaktat att både vi och den som anmäler har ett intresse av anmälan). För att tydliggöra hur personuppgiftsbehandlingen och vår övriga hantering (till exempel rörande ungdomens säkerhet) kommer föräldrarna ombedjas att underteckna ett avtal som blir laglig grund för hanteringen för övrig del av konfirmationsundervisningen. Har du andra frågor du vill stämma av som inte motsvarar fälten ovan ber vi dig ta kontakt med vår konfirmationsansvariga på telefonnummer 08-564 355 12.

Personuppgiftsansvarig är Bromma församling, Box 45, 161 26 Bromma. Du har rätt att kontakta oss eller vårt dataskyddsombud (kontaktuppgifter till henne finns på hemsidan) om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på bromma.forsamling@svenskakyrkan.se eller 08-564 355 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att framföra dem till tillsynsmyndigheten Datainspektionen men vi ser gärna förstås att du också berättar för oss vad du tycker.

Kontakt

Sara Jansson

Sara Jansson

Bromma församling

Församlingspedagog