Foto: Pixabay

ABC ... om kristen tro

Är du intresserad och vill veta mer om grunderna i kristen tro? Att gå vår grundkurs kräver inga förkunskaper, bara intresse, nyfikenhet och kanske lite mod. Sista anmälningsdatum 6 september.

Är du intresserad och nyfiken på grunderna i kristen tro? Gå vår grundkurs i höst! Det krävs inga förkunskaper, bara intresse, nyfikenhet och lite mod! Kursen vänder sig till både yngre och äldre. Vi träffas åtta torsdagskvällar i höst. Varje kväll inleds med att äta en enkel måltid och sedan pratar vi om ett särskilt tema.

Höstens teman är:

  • Jag
  • Jesus
  • Kyrkan/Kyrkoåret
  • Fadern/ Skapelsen
  • Ondska/Synd/Förlåtelse
  • Dop/Nattvard
  • Bönen/Anden
  • Ett kristet liv

Frågor och svar om kursen

Hur ser en träff ut?
Eftersom det ska gå att komma direkt efter jobbet börjar varje träff med en måltid. Vi tar avstamp i ett bestämt tema och under kvällen blir det undervisning med utrymme för diskussion och gruppens egna frågor.

Behöver jag vara kristen och krävs någon förberedelse?
Inte alls. Deltagarna får varsin bibel och en psalmbok att ta med sig till varje träff. Bibeln använder vi för att slå upp saker och psalmboken är ett fantastiskt underlag när vi pratar om gudstjänst och de texter och händelser som är knutna till olika tidpunkter på kyrkoåret.

Vilket syfte fyller den här kursen?
Vi läser inte kristendom i skolan på samma sätt som förr och människor har i allmänhet mindre kunskap om kristen tro och historia. Det gör att det finns ett behov av att uppdatera sig om vad det innebär att vara kristen, både hos troende och inte troende. När vi hade den här kursen tidigare lockade det en blandad grupp där alla var nyfikna på varandras frågor vilket skapade en  dynamik som gav upphov till spännande diskussioner.

Tid:

Åtta torsdagar mellan september och december 9 sept, 23 sept, 7 okt, 21 okt, 4 nov, 18 nov, 2 dec, 16 dec.

18.00 Måltid

ca 18.30-20.15 Lektionspass 2 x 45 min med en liten paus emellan 

Plats:

Famnen, Stopvägen 120

Pris:

Gratis

Anmälan och ytterligare information:

Senast den 6 september till präst och kursledare Åsa Andersson (asa.andersson@svenskakyrkan.se). Meddela namn, telefonnummer och e-post samt eventuella allergier eller specialkost. Vid anmälan godkänner du att vi lagrar dina personuppgifter. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.

Åsa Andersson

Åsa Andersson

Bromma församling

Komminister, Präst