Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Utlandskyrkan - SKUT

Svenska kyrkan har 45 församlingar i 25 länder världen över. På ytterligare 80 platser firar man regelbundet gudstjänst. Under ett år görs cirka 900 000 besök i Svenska kyrkans utlandsförsamlingar.

I utlandet möter Svenska kyrkan många olika grupper av människor: au-pairer, backpackers, studenter, affärsmän och många som är bosatta utomlands.  En miljon svenskar arbetar utomlands och en halv miljon svenska medborgare är bosatta utomlands. Svenskarna genomför drygt sju miljoner resor per år. Svenska kyrkan känner ett ansvar för dessa resenärer, och finns på många håll i världen för att möta behov; i såväl kris som i livets högtider, till exempel dop och bröllop.

Stöd utlandskyrkans arbete  

Vill du vara med och stödja Svenska kyrkan i utlandets arbete?
Du kan sätta in ett valfritt belopp på
• PlusGiro 90 16 03-1
eller
• Bankgiro 901-6031  

Din gåva hjälper församlingarna i utlandet att arbeta socialt och diakonalt bland svenskar långt hemifrån.

 

I församlingen finns en internationell grupp.
Vill du ingå eller har funderingar om det internationella arbetet är kontaktpersonen:

Matz Antesten
08-58480881