Sorgegrupp hösten -22

Sorgegrupp hösten -22

Sorgegrupp startar torsdagen 27/10 15:30–17:00 
i kapellet på Prästvägen 6.

Sista anmälningsdag 20/10

Kontakt/anmälan: Anette Becker Lundell 08-584 808 82 eller Lena Sagström 08-584 808 91