Kyrkoval 19 september 2021

Var med och påverka kyrkans framtid? Engagera dig, gå med i en nomineringsgrupp eller starta en ny. Förra gången det var kyrkoval röstade 1 miljon svenskar. Söndagen den 19 september 2021 är det val i Svenska kyrkan.

Förra gången det var kyrkoval, 2017, röstade en miljon medlemmar om hur de vill att Svenska kyrkan ska styras.

Som medlem i Svenska kyrkan kan du vara med och demokratiskt påverka beslut i kyrkan. Antingen genom att engagera dig eller genom att rösta i kyrkovalet, mer om röstning längre ner. Kyrkovalet är vart fjärde år. Nästa kyrkoval är söndagen den 19 september 2021.

I kyrkovalet 2017 ställde nästan 30 000 personer upp som kandidater och
23 000 valdes till minst ett uppdrag. Kyrkovalet är viktigt eftersom Svenska kyrkan är en demokratisk folkkyrka. Svenska kyrkan är beroende av människors engagemang och i kyrkovalet har du och andra en möjlighet att påverka. 

När du blir vald inom Svenska kyrkan är du med och bestämmer vad kyrkan ska göra de kommande fyra åren. Det handlar framför allt om tre olika områden: 

Vad kyrkan ska göra – den strategiska inriktningen. 
Vad det får kosta – budgeten och resursfördelning 
Hur de grundläggande uppgifterna ska bedrivas – att följa upp och utvärdera den grundläggande uppgiften: att fira gudstjänst, undervisa i och berätta om kristen tro, och att möta och hjälpa utsatta människor. 

Om du blir invald gäller det en hel mandatperiod, alltså fyra år. Det är tiden fram till nästa val. Om du inte blir invald på valdagen kan det hända att du utses till ledamot eller ersättare vid ett senare tillfälle, till exempel för att ersätta någon som flyttat. 

Det här krävs för att bli kandidat. Du behöver:

tillhöra (att vara medlem i) Svenska kyrkan.
vara döpt i Svenska kyrkan eller annat kristet samfund, eller tidigare ha varit förtroendevald i Svenska kyrkan.
fylla 18 år senast på valdagen.
vara kyrkobokförd i det området valet gäller (för kyrkomötet är du bara valbar i det stift där du är kyrkobokförd).

Ladda ner affischen Ställa upp i kyrkovalet 19 september 2021 här

VALNÄMNDENS ORDFÖRANDE
Bengt Johansson
E-post: brobengt1@telia.com
Mobil: 070-311 35 85