Kyrkorådsprotokoll

Protokollen finns som pdf att ladda ner och läsa här.

Ledamöter i kyrkorådet:

Cathrine Nordqvist, kyrkoherde

Jan Owe, ordförande (Hembygdens kyrka)

Sophie Ehn-Hedin, vice ordförande (Hembygdens kyrka)

Gunilla Augrell (Hembygdens kyrka)

Bengt Johansson (Folkkyrkan)

Christer Norberg (Folkkyrkan)

Katarina Olofsson (Sverigedemokraterna)

Emil Vik (Hembygdens kyrka)

 

Ersättare:

Pernilla Owe (Hembygdens kyrka)

Anne-Mette Andersson (Hembygdens kyrka)

Mary Svenberg (Folkkyrkan)

Lise-Lotte Norberg (Folkkyrkan)

Göran Boklint (Sverigedemokraterna)