Prata med oss

Kontakt

Bro församling Besöks- och postadress: Prästvägen 6, 19730 Bro Telefon: +46(8)58480880 E-post till Bro församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Konfirmation 2017-2018

Vad du tror, vad som är viktigt för dig och vad du vill med ditt liv kan bara du ta ansvar för. Det första du kan göra är att fråga. Att söka dina egna svar. Att helt enkelt konfirmeras.

Ordet konfirmation kommer ifrån det latinska ordet "confirmare"
som betyder bekräfta. När vi döps lovar Gud att vara med oss.
I konfirmationen påminns vi om löftet från Gud.
Är du inte döpt, kan du komma till konfirmationsträffarna ändå,
och döpas under konfirmandtiden.
Du kan delta i konfirmandarbetet utan att ha bestämt dig
för om du ska konfirmeras. I konfirmationen blir du bekräftad som person.
Du är du och du duger!

Att konfirmeras innebär...
...att bli bekräftad ...att utforska
Konfirmandåret är laddat med många viktiga teman:
Gud, människan, kärlek, relationer, förlåtelse och försoning, rätt och fel, etc.

...att samtala
Samtal och diskussioner är det som för konfirmandåret framåt.
Allas åsikter respekteras och är lika mycket värda!

...att ta ställning
Det är viktigt att kunna stå för det man tror på.
Vi tror på Gud och vill stötta dig i att hitta en kristen tro.

...att åka på läger
Under konfirmandåret vill vi umgås mycket.

...att delta i andakter och gudstjänster
Kristen tro är inte en lära, utan först och främst en livshållning.
Denna livshållning kommer bäst till uttryck när man firar gudstjänst.
Därför är det viktigt att delta i gudstjänster och andakter under konfirmandåret.

...att växa
Vårt mål är att konfirmandåret ska få dig att växa som person och ta ytterligare steg mot att bli vuxen.

 

Hur går det till?
Vi erbjuder två olika varianter av konfirmationsläsning:

Alt. 1. Träffar varannan torsdag efter skoltid. Under våren finns det möjlighet att följa med
på ett skidläger i Hälsingland med möjlighet till både utförsåkning och längdåkning (finns alternativ till skidåkning). Allt ät gratis förutom kostnader i samband med skidhyra och liftkort.

Själva konfirmationen sker i maj 2018

Alt.2. Första träffen 19 oktober kl. 16.00 - 18.00, på våren en temahelg i februari, en övernattning på hemmaplan i april och fyra förträffar innan vi reser till Grekland och besöker platser som aposteln Paulus och några av de första kristna besökte. Pris för detta alt: 4000:-

Själva konfirmationen sker i september 2018

 

 

 

 

Församlingen erbjuder dig som inte är konfirmerad att konfirmationsläsa. Ta kontakt med: Församlingsexpeditionen 08 - 584 808 80