Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Bro församling Besöks- och postadress: Prästvägen 6, 19730 Bro Telefon: +46(8)58480880 E-post till Bro församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gravrättsinnhavare sökes

DELGIVNING

Bro Församling söker gravrättsinnehavare till flera gravplatser på Bro, Håbo-Tibble, Håtuna och Låssa kyrkogård.

Huvudmannen för begravningsverksamheten är skyldig att föra gravbok eller gravregister där det ska anges namn, personnummer och adress på den eller dem som gravplatsen upplåtits, överlåtits eller gått över till. Det innebär att huvudmannen ska föra register över gravrättsinnehavarna.

Det är sällan det finns någon anteckning om gravrättsinnehavare om den som är begravd på gravplatsen dog före den 1 april 1991. Vid den tidpunkten förelåg ingen skyldighet att anmäla gravrättsinnehavet till upplåtaren, som inte heller hade några administrativa rutiner för att få in uppgifterna.

VILKA GRAVAR GÄLLER DET

De gravar som berörs av denna delgivning är försedda med en skylt med uppmaning att kontakta kyrkogårdsförvaltningen/pastorsexpeditionen.

HUR FÅR DU KONTAKT MED FÖRVALTNINGEN

Du som vill veta om denna delgivning berör dig eller om du verkligen är antecknad som gravrättsinnehavare ska kontakta Bro församling på telefonnummer 08-582 411 80 eller 08-584 808 80 eller e-post bro.forsamling@svenskakyrkan.se Vår besöksaress är Prästvägen 6 och våra öppettider är Mån-tis 10.00-12.00, Ons 13.00-14.30, Tor-fre 10.00-12.00. Brev skickas till: Bro församling, Prästvägen 6, 197 30 Bro.

Kontakt ska tas senast 2018-05-01.

Får inte huvudmannen kontakt med anhöriga finns det risk att gravplatsen kommer att betraktas som återlämnad till huvudmannen. Det kan medföra att gravanordningen tas bort.

Bro den 25 april 2016