Föräldraföreläsning

Torsdagen 9/2 kl 18–20

Föräldraföreläsning med Karin Vanagand, erfaren föräldracoach.

UTMANINGAR i föräldrarollen – Sömn, mat, konflikter och gränssättning. 
Realistiska förväntningar – Må bra i rollen som förälder.

Torsdagen 9/2 kl 18–20 i församlingshemmet på Prästvägen 6, Bro.
Vi bjuder på kaffe och smörgås.