Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

SKOLA - KYRKA

Pedagogiska program till skolan

”Skolkyrkan vill vara en resurs i skolarbetet för både elever och personal. Vi vill underlätta för skolans personal i arbetet med kunskapsmålen enligt läroplanen inom vårt kompetensområde”

Förskolan (Maj)
För 4-5 åringar Kyrkråttorna har rymt! Gå på upptäcktfärd i kyrkan..

Förskolklass (December)
Vad hände vid juletid? Varför firas jul?

Årskurs 1 (maj)
Välkomna till bro kyrka! Träffa kyrkråttorna och hör när de berättar om kyrkan!

Årskurs 2 (December)
Vi beger oss 2000 år tillbaka i tiden till landet Israel och Bethlehem med hjälp av en Julsäck!

Årskurs 3 (mars/april)
Vi kommer till klassrummet och berättar om påsken med vårt pedagogiska material Påskväskan.

Årskurs 4 Vårterminen
Bibeläventyret – Gamla testamentet
Vi kommer till klassrummet 3 ttillfällen a 90 min http://vuxen.bibelaventyret.se/

Årskurs 5 Höstterminen
Bibeläventyret – Nya testamentet
Vi kommer till klassrummet 3 tillfällen a 90 min http://vuxen.bibelaventyret.se/

Boka via bro.forsamling@svenskakyrkan.se
Ange från vilken skola/årskurs/kontaktuppgift/vilken del av programmet som ni vill ha

Det kostar ingenting att boka någon av de olika programdelarna