Att be-bibelordet idag

Tillsammans läser vi bibeln och ställer oss frågan hur Gud finns med i våra liv. Med hjälp av en form av bibelläsning som vuxit fram i de kristna klostren – Lectio divina (gudomlig läsning) – närmar vi oss bibeln med ett bedjande och lyssnande sinne.

Läsningen och bönen leds av Ulrika Nordkvist, präst.
Vi träffas i Kappellet på prästvägen 6, efter kvällsmässan, tisdagar udda veckor kl. 18.30 med start 10/9. Inga förkunskaper krävs, har du frågor kontakta  Ulrika Nordkvist på telefon 08 584 808 95.