Studiecirkel om refermationen

500 år efter Martin Luther

Fördjupa dig i reformationen 500 år efter att Martin Luther spikade upp teserna på slottskyrkoporten i Wittenberg! Under hösten erbjuder vi en studiecirkel om reformationen. Vi träffas onsdagar 14.00 med början 8 September.Cirkelledare är Ingrid och Werner Kuhleber I vår finns det möjlighet att följa med på en bussresa till lutherland (preliminärt 27/4-1/5), gemensam med grannförsamlingarna. Man behöver inte följa med på resan för att man går studiecirkeln, och man behöver inte ha varit med på studiecirkeln för att kunna följa med på resan. Men att gå studiecirkeln ger naturligtvis en massa kunskaper om reformationen, resmålet och Martin Luther.

Anmälan till pastorsexpeditionen.