Söndagen före Pingst

Hjälparen kommer Vi närmar oss pingst. Många av texterna mellan Påsk och Pingst är från Jesus avskedstal. Jesus talar om den Helige Ande som skall komma och ta vid när han blir osynlig. Vid flera tillfällen talar Jesus om fördelen med att han skall sända Hjälparen, den Helig Ande.

Hjälparen skall lära er allt och påminner er om allt jag har sagt er. Han skall vittna om mig. Och han skall vara just Hjälparen.
Jesus utmanar också oss att vittna om honom. Det ingår i att vara Guds barn. Anden vittnar tillsammans med vår ande att vi är Guds barn. Guds barn handlar om relation till Jesus och inspiration från Hjälparen. Han är med dig vart du än går. Det är inte alltid enkelt att vara Guds barn. Jesus påminner att du kan råka ut för lidande. Jesus var själv på väg mot lidandet, döden och uppståndelsen när han höll avskedstalet. Men Lidandet vändes i härlighet på Påskdagens morgon. Stora Svarta rubriker kan vändas i små vita om du håller fast vid Välsignelsen som förmedlas i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Hjälparen är redan här men världen förstår honom inte.
Snart är det Pingst, Kyrkans födelsedag
Anders O Johansson