Någon spelar keyboard.
Foto: Alex & Martin /Ikon

Församlingsafton

Våren -24: 10/4 kl 19 Sam Larsson och Mats Lunnergård spelar och sjunger

Under våren blir det vid två tillfällen församlingsafton i Emmislöv församlingshem. Starttid 19, fikaservering, andakt. 

28/2 kl 19 Vilma Grimberg berättar om sin tid som volontär i Kenya.

10/4 kl 19 Sam Larsson och Mats Lunnergård spelar och sjunger.