Kyrkvärdsbyte i Broby

I söndags avtackades Ann-Marie Persson som kyrkvärd efter över trettio är. Ann-Marie fick en akvarell som Michal Hudak har målat. Samtidigt välkomnades Ingrid Kuhleber och Fredrik Wickenberg som kyrkvärdar i Broby kyrka

Ann-Marie Persson valdes till Kyrkvärd i Ö Broby kyrka för över trettio år sedan. Hon har tjänat i templet som Hanna, som mötte Jesusbarnet med böner och omsorg. Otaliga har hon hälsat på i Gudstjänsten och hjälpt tillrätta vid dop. Hon har också varit engagerad i Kyrkorådet och i många bönegrupper och samtalsgruppen. När det händer något i kyrka och församlingshem är Ann-Marie med. Det kommer hon fortsätta med så länge hon orkar. Nu lämnar hon kyrkorådet och kyrkvärdskapet med ålderns rätt. Kyrkokören kommer hon att fortsätta med. Tack Ann-Marie för allt ideellt arbete du lagt ner i vår församling. Som tack har Ann-Marie fått ovanstående akvarell som Michal Hudak har målat speciellt för henne. Ängeln berättar om uppståndelsen och i Broby kyrka har Ann-Marie tjänat den uppståndne. Nya kyrkvärdar i Broby Kyrkorådet har valt Ingrid Kuhleber och Fredrik Wickenberg som nya kyrkvärdar. Vi hälsar er hjärtligt välkomna i tjänsten. Det är så roligt att ni kommit in i gudstjänstgemenskapen på senare år. Ingrid kommer från Tyskland och bor med sin familj i Östanå. Sonen Mauritz konfirmation var vägen in i gemenskapen för henne och hennes man Werner som är ny i Kyrkorådet. Fredrik och hans fru kom till Broby för några år sedan och mötte värme och gemenskap hos några i Broby som bjöd in dem i gemenskapen på Alpha.  Så småningom blev Högmässan en vana. Berit skriver härliga kåserier varje månad på hemsidan. www.svenskakyrkan.se/broby-emmislov. obs ny adress. Välkomna till Ingrid och Fredrik i era nya uppgifter som kyrkvärdar.