Egen Vingård

Har du också drömt om en egen vingård? När man åker runt i det skånska landskapet ser man ofta en liten vingård nu för tiden. Med stor entusiasm planteras vinstockarna och drömmen om ett eget producerat utsökt vin finns bortom allt slit. Det sorgliga med Sverige är att det är för få soltimmar för att det skall bli riktigt bra. Ett högklassigt vin skall växa på branta höjder med mager mineralrik jord och mycket soltimmar. Det är en stor konst och kräver generationers erfarenhet för att vinet skall bli bra i framställningen.

Jesus använde bilden av vinstocken. ”Jag är vinstocken, ni är grenarna” sa Jesus till lärjungarna när han var på väg nerför Jerusalems sluttningar, genom vingårdarna, över bäcken Kidron till Getsemane. ”Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt ansar han, så att den bär mer frukt.” Torra grenar kastas bort. Människor som inte har kontakt med Jesus torkar ut i sin tro. Varje människa som har kontakt med Jesus, får också uppleva att livet ansar och prövar. Stora blad som hindrar frukten att möta solljuset klipps bort.
”Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er” … ”så bär du rik frukt”
Tre viktiga:
• Bli kvar i Jesus, lev i kontakt med honom så att hans kärlek kan genomströmma dig och flöda över till andra människor. Det är att bära frukt, härliga druvor som kan förädlas till något mycket gott.
• Jesus är vinstocken, ni är grenarna. Det är svårt att vara kristen på egen hand. Du behöver gemenskapen i församlingen. Gemenskapen behöver dig. Grenarna stöttar varandra i Jesu närhet. Han möter oss i gudstjänsten, bibeln, nattvarden och gemenskapen.
• Gemenskapsbygge. I gemenskapen kommer alla till sin rätt, blir sedda och kan vara till glädje för varandra. Här får du använda och utveckla dina gåvor så att du kan vara till glädje för andra. Delad glädje är dubbel glädje. Gemenskapsbygge är det viktigaste som församlingen kan syssla med. Du behövs som en fruktbärande gren i vingården. Jesus är vinstocken, ni är grenarna.
Vi ses i gemenskapsbygget
Anders O Johansson
Präst i Broby