The Step - barnhem i Nepal

Församlingsrådet i Bredaryd

har sedan många år tillbaka valt att stödja The Step - barnhem i Nepal - genom kollekter. Då vårt samhälle i stort sett stängdes ner våren 2020 har det varit svårt att kunna bidra på samma sätt som tidigare år. Församlingsrådet i Bredaryd ber er om möjligt att skänka en extra krona som vi sänder oavkortat vidare till The Step - de behöver all hjälp de kan få.

Swisha ditt bidrag till: 123 683 61 18 och märk med: The Step

 Bakgrund

Sofia (tidigare Lannabo) och Christian Lindblom, påbörjade i slutet av år 2007 en process för att starta en ideell insamlingsstiftelse, vars syfte var att, genom en nepalesisk NGO, starta och därefter driva ett barnhem för flickor i Nepal.  Stiftelsens uppgift är att samla in kapital och därefter dela ut det till den NGO i Nepal som i själva verket är den som direkt driver The Step. Samtliga intäkter kommer från den svenska insamlingsstiftelsen och inte från någon annanstans.

I december 2008 flyttade de första barnen in och kort därefter var det tio flickor som bodde på The Step. The Steps ambition har hela tiden varit att inte endast ombesörja så att barnen skulle få någonstans att bo, utan att det dessutom skulle vara ett kärleksfullt hem med engagerad och omsorgsfull lokal personal. 

Utbildning är bland det viktigaste. Genom att flickor får utbildning, får de det allra viktigaste redskapet för ett fortsatt självständigt och bra liv; inte bara för dem själva utan även för deras egna framtida familjer. När flickor erhåller utbildning, påverkar det inte heller endast dem själva, utan hela samhället i stort. Ända sedan starten hösten 2008, har barnen gått på en privat skola i närheten. De går söndag till fredag och är lediga på lördagarna. Då brukar de åka på olika typer av utflykter i närområdet eller hitta på aktiviter på The Step. 

De barn som bor på The Step kommer från olika bakgrunder och förhållanden. Någon är helt föräldralös och bodde tidigare på gatan, några har endast en förälder kvar i livet som av olika anledningar har valt att under en tid låta deras barn bo på The Step och några har endast avlägsna släktingar i närheten och som har valt att låta barnen bo på The Step. De allra flesta träffar regelbundet sina anhöriga och på de längre skolloven åker flera utav dem hem till sina hembyar. Några har dock tyvärr inte den möjligheten och några vill inte längre, utan väljer att stanna kvar på The Step när deras kamrater åker till hembyarna.

Idag bor det tolv flickor på barnhemmet The Step i Nepal. Med hjälp av generösa sponsorer och bidragsgivare i Sverige får flickorna nu inte endast tak över huvudet, utbildning, mat och läkarvård, utan också ett tryggt och kärleksfullt hem.