Foto: Johanna Andersson

Söndag 26 februari, kl.18.00, Gudstjänst i Kulltorps kyrka.

Det är Första söndagen i fastan och temat är Prövningens stund. Ingemar Nilson, ... och Peter Johansson tjänstgör. Kollekten går till S:t Lukas Sydost. Välkommen!