Söndag 12 februari, kl.10.00, Högmässa i Kulltorps kyrka.

Det är Sexagesima och temat är Det levande ordet. Ingemar Nilson, Anna Östberg och Mikael Svensson tjänstgör. Kollekten går till Hela människan, hjärta för barn. Välkommen!