Övriga gudstjänster

Gudstjänster på äldreboende

Bredaryds församling, tillsammans med övriga kyrkor i Bredaryd och i Lanna, ansvarar för andakterna på Bredäng i Bredaryd. 

Vi firar andakt tillsammans, håller fin gemenskap och serverar fika.

Andakt firas på Lundagården någon gång under året.

Andakter på Bredäng - paus pga rådande samhällsläge

Ungefär var tredje torsdag kl. 15.15. För mer exakta datum kontakta diakoniassistent Pauline Gustafsson 0370-374174. 

Mejla Pauline Gustafsson vid ev. frågor e-post