Swish

Nyhet Publicerad Ändrad

Nu har vi Swish, läs mer här!

Info om Swish

Bredaryds pastorat har anslutit sig till betaltjänsten swish.

Kollekter, deltagaravgifter, soppluncher, fairtrade m.m. kan alltså betalas via swish.

Vi har två olika swishnr som avser Kulltorps församling och två olika swishnr som avser Bredaryds församling.

Alla betalningar som inte avser kollekt betalas till det swishnr som heter Övrigt Bredaryd resp. Övrigt Kulltorp.

Kollekter betalas till det nr som heter Kollekt Bredaryd resp. Kollekt Kulltorp. Nedan ser ni hur kollektredovisningen kommer att ske samt kan ni se våra olika swishnr.

Kollekt via swish:

I predikoturen i VN varje torsdag samt på hemsida m.m. kommer nästkommande söndags kollektändamål samt församlingarnas swishnr att publiceras.

Alla inbetalningar som inkommer under perioden torsdag – onsdag kommer alltså att tillfalla söndagens kollekt. Om inbetalning sker först på torsdagen efter gudstjänsten tillfaller kollekten nästkommande söndags kollektändamål.

Kollekt Bredaryd swishnr: 123 683 61 18

Kollekt Kulltorp swishnr: 123 633 59 88

Övriga betalningar via swish:

Övrigt Bredaryd swishnr: 123 326 37 12

Övrigt Kulltorp swishnr: 123 467 45 29