Foto: Cecilia Backmark

När någon dör

Ett avsked

När någon lämnar oss blir livet ofta ganska tungt. Ingenting blir sig längre likt och tillvaron ter sig kaotisk. Ofta behöver man fixa det praktiska, samtidigt som man behöver få tid att sörja den som gått bort. Som kyrka vill vi finnas med i sorgen och stötta och hjälpa till så gott vi kan efter era önskemål.

Anmälan om dödsfall kan göras till  pastorsexpeditionen eller någon av våra präster av anhörig eller av begravningsbyrån. I samband med begravningen så finns möjlighet för medlemmar att låna något av våra församlingshem för minnesstunden.


I begravningsgudstjänsten tar vi avsked och överlämnar den avlidne i Guds händer. Gudstjänsten kan utformas på många sätt och präglas personligt, det hjälper prästen och begravningsbyrån till med.

Bredaryds och Kulltorps församling har som regel begravningstider torsdagar och fredagar klockan 11.00 och 13.00.

De närstående får information om när tacksägelse-och själaringning sker. Själaringning sker närmaste vardagen efter dödsfallet, klockan 10. Tacksägelse sker i gudstjänsten söndagen efter dödsfallet (eller efter önskemål) och innebär att den döde nämns i gudstjänsten och församlingen ber för de sörjande.

Man kan förbereda sin egen begravning genon att fylla i häftet "Mina önskemål", denna broschyr kan hämtas på pastorsexpeditionen.

Pastorsexpeditionen 0370-37 41 73