Foto: Gustav Hellsing/Ikon

Kyrkoval 2021

En demokratisk organisation 

Kyrkovalet är viktigt eftersom Svenska kyrkan är en demokratisk folkkyrka. Vi är beroende av människors engagemang och i kyrkovalet har människor en möjlighet att påverka.  Kyrkoval

Vill du vara med och göra skillnad?

Då kan uppdraget som förtroendevald i Svenska kyrkan vara något för dig! Här får du veta hur du gör för att ställa upp i kyrkovalet.Ställ upp i kyrkoval 

Kom med din anmälan senast 20/3

Är du Bredarydsbo kan du kontakta Agneta Petersson e-post eller om du är Kulltorpsbo kan du kontakta Beng-Göran Johansson e-post direkt. Eller till expeditionen 0370-37 41 85

Vill du veta hur Svenska kyrkan styrs?

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda kyrkopolitiker tillsammans med biskopar, präster och diakoner. Här kan du lära dig mer om hur Svenska kyrkan organiseras och hur beslut fattas. Så här styrs Svenska kyrkan eller Så här styrs Bredaryds pastorat

Vill du veta mer om kyrkovalet

År 2000 skildes Svenska kyrkan från svenska staten. Sedan dess ansvarar Svenska kyrkan själv för kyrkovalet, som äger rum vart fjärde år. I kyrkovalet röstar väljarna om vilka som ska vara med och bestämma i Svenska kyrkan de kommande fyra åren. Om kyrkovalet