Foto: Cecilia Backmark

Internationella gruppen

I både Bredaryd och Kulltorps församling finns internationella gruppen som arbetar med internationella frågor.

Internationella gruppen

Internationella gruppen driver församlingarnas internationella arbete genom sitt specialuppdrag att bevaka internationella frågor, engagera, inspirera, informera, påverka och ansvara för insamlingsarbete. Alla som känner engagemang för och aktivt vill stödja Svenska kyrkans inernationella arbete är välkomna att vara med, oavsett om det är en tidsbegränsad insats eller om du vill lägga ner mycket tid.

Vill du vara med i detta arbete så är du välkommen att kontakta pastorsexpeditionen.

0370-37 41 70 Bredaryds pastorat  E-post