Foto: Cecilia Backmark

Gravskötsel

Vi hjälper dig att sköta din gravplats.

Gravskötsel

Det finns möjlighet att teckna ett gravskötselavtal för en eller flera gravar. När man tecknar ett sådant avtal så överlåter man skötseln till kyrkan.

I ett gravskötselavtal ingår följande:

  • Plantering av vårblommor (sker ca. vecka 16)
  • Plantering av sommarblommor (sker oftast före midsommar)
  • Vintertäckning med granris (sker innan All helgona)
  • Byte av jord och vid behov enkel riktning av sten
  • Vattning och ogräsrensning
  • Tvättning av sten
Foto: Cecilia Backmark

Är du intresserad kan du teckna dig för något av följande:

  • 1 år á 1 200 kr
  • 3 år á 3 600 kr 

Vi erbjuder även enbart tvätt av gravsten till en kostnad av 350:- / sten(sker före v. 16)

Vid frågor eller tecknande av avtal kontakta

Cecilia Backmark 0370-37 41 85 eller via mejl cecilia.backmark@svenskakyrkan.se

 

Foto: Cecilia Backmark