Foto: Cecilia Backmark

Fadder

Att bli tillfrågad om att bli fadder är fint, stort och speciellt. Det är ett viktigt förtroende där man får en särskild relation till barnet som döps.

Som fadder kan du berätta för fadderbarnet om dopets betydelse och att Gud finns med i livet, oavsett vad som händer. Under dopet medverkar ofta faddern, till exempel genom att läsa en text, be en bön, tända dopljuset eller bära fram barnet. Det finns bara en regel för att kunna bli fadder: Du måste själv vara döpt i en kristen kyrka.  

Du som är förälder väljer om barnet ska ha en fadder
Som förälder kan du gärna fundera över faderskapet. Vad innebär fadderskapet för dig?  Vem passar bäst in i dina tankar kring fadderskapet? Prata med den du/ni tänkt er så att ni är överens om vad fadderskapet innebär. Här kan prästen vara till din hjälp. Det finns ingen gräns för hur många faddrar man får ha och du behöver inte ha någon fadder alls. Dopfadder blir du för resten av livet.

Du får ett fadderbevis
Där står datum för dopet, namnet på den som döpts och fadderns namn. Ofta finns en bön och en text som kan vara till hjälp för uppgiften.

Tips på vad en fadder kan göra
Kom ihåg dopdagen genom att skicka en hälsning till dopbarnet.

Bjud med dopbarnet med jämna mellanrum på en dag då bara ni är tillsammans, det kanske till och med kan vara på just dopdagen. Åk till kyrkan där dopet skedde. Prata om vad dopet betyder. Prata om Gud. Ät något gott. Dela tankar om livet. Det är bara fantasin som sätter gränser på vad man kan hitta på.

Var aktiv under fadderbarnets konfirmationstid och försök att vara delaktig på konfirmationen.