Diakonigruppen

Vårt mål är att det skall finnas ideella diakonigrupper i Bredaryd och Kulltorps församlingar.

 

Diakon och diakonigrupperna i Bredaryd och Kulltorps församlingar besöker sjuka, ensamma och andra som är i behov av besök.

Dessutom är diakonigrupperna behjälpliga i viss församlingsverksamhet, som till exempel gemenskapsträffar.

Vill du vara med i detta arbete så är du välkommen att kontakta pastorsexpeditionen.

0370-37 41 70 bredaryd.pastorat@svenskakyrkan.se