Foto: Cecilia Backmark

Bredaryds kyrka

Bredaryds kyrka

Byggdes 1863 och togs i bruk fjärde advent samma år. Den ersatte en medeltida kyrkobyggnad på denna plats. Uppförandet skedde med hjälp av stora uppoffringar och många frivilliga dagsverkaen utförda av bygdens folk.

Invigningen ägde rum den 9 juli 1865 och hölls av biskop H.G Hultman, Växjö.

 

Torn Bredaryds Kyrka

Tornet på Bredaryds Kyrka hade stora skador på södra delen. Dessa skador har uppkommit efter senaste renovering som skedde för ca 10 år sedan. Eftersom kostnaden för reparationen skulle bli mycket höga beslutade fastighetsgruppen att skynda långsamt och hitta en metod så att kommande reparation klarar en längre tid än 10 år. En expert kontaktades, doktorand Kristin Balksten, som forskat mycket om kyrkobyggnader och reparationer av dessa. De förslag till material för reparation som vi fått förkastade hon och kom att presenterade ett annat färdigt förslag. Därefter gjordes upphandling under hösten 2017 och reparationen påbörjades våren 2018. Nu är renoveringen klar och vi är alla mycket nöjda med slutresultatet. Vi tackar för er förståelse och hänsyn under denna tid.

//Kyrkogårds - och fastighetsutskott i Bredaryds Pastorat.

Invänding renovering av kyrkan

I januari 2020 tömdes kyrkan på inventarier. Därefter kom byggnadsställningar från golv till tak. Ett stort tidsarbetet. Bänkraden längst bak i kyrkogången har rivits bort. Gamla köket och lekrummet likaså. Alla väggar och tak rengjordes och målades. Bänkar och fast inredning förbättringsmålades samt ny tillgänglighetsanpassning under läktarunderbyggnaden med b.la. ett kyrktorg, pentry, förvaring och nya toaletter.