Ett halsband med ett diakonemblem ligger på några höstlöv.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Diakoni

Diakoni står för medmänsklighet, värme och omsorg. En hjälpande hand, ett lyssnande öra, en hjälp i nöden.

Diakonins huvuduppgift är att lyssna och låta människor berätta om det han/hon bär på.

Denna uppgift innebär att finnas till hands i människors vardagsliv, men också i sorg, sjukdom och andra kriser. Att finnas bredvid och dela bördan och tillsammans bära det som är svårt.

Diakoni är kyrkans uppdrag att möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för detta är Guds kärlek, som den möter oss i människan Jesus Kristus. Alla möten ska präglas av delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet och alla i församlingen har del i det diakonala uppdraget.

Ansvaret sträcker sig från den lokala församlingen, över det svenska samhället och ut i världen genom en global kristen gemenskap som kämpar mot orättvisor.
Att bli sedd och bekräftad kan hela. Att se och bekräfta kan också hela. Detta diakonins samspel är unikt mänskligt. Diakonins uppdrag är att ge människor i samhällets marginal plats i församlingens mitt. Diakonin handlar även om att arbeta för alla människors rätt till frihet från förtryck.

Diakonins målsättning är att på Jesu uppdrag

• Stötta och hjälpa människor i utsatta situationer
• Ordna mötesplatser och erbjuda människor gemenskap
• Utbilda och uppmuntra ideella medarbetare
• Väcka diakonal medvetenhet

Promendagrupp 

Våra tisdagspromenader i Bredaryd och Kulltorp fortsätter i vår. Vi träffas varannan tisdag 9.30 vid respektive församlingshem och går en promenad.  Efteråt bjuder vi på kaffe med dopp.

Frågor? Ring Pauline på tel. 0370-374174. Välkommen!

Kulltorp,  ojämn vecka 

Bredaryd,  jämn vecka

Se även vår annonsering i VästboAndan.

Dagledigträffar i Bredaryd och Kulltorp - PAUS tills vidare

Gudstjänster på äldreboenden 

Ungefär var tredje torsdag har Bredaryds församling ansvar för gudstjänsten på äldreboendet Bredäng i Bredaryd.

Ståfika

I samband med vissa gudstjänster serveras det enkel fika i kyrkan.

Fikat ordnas ideellt. Vill du hjälpa till? Kontakta Pauline Gustafsson 0370-37 41 74

Hembesök, telefonsamtal, samtal hos Pauline eller utomhus

Vill du ha en liten pratstund om det som är jobbigt, om tankar kring tron och Gud eller bara om livet i stort?

Välkommen att kontakta diakoniassistent Pauline Gustafsson 0370-37 41 74

 e-post

Sorgegrupp

För dig som mist en anhörig erbjuder vi enkel, kravlös gemenskap, där det finns plats för dig, din sorg, dina frågor och dina tårar.

Kontakta Pauline på 0370-37 41 74 för mer information och anmälan.

Internationella gruppen se meny ovan.

Diakonigruppen se meny ovan.

Pastorsexpeditionen 0370-37 41 70

e-post