Foto: Anna Johansson

Vårhälsningar

 

En vårhälsning från Svenska kyrkan i Brålanda pastorat

Innehåll:

Sidan 2-3 En liten hjälp till andakt och bön.

Sidan 4 Tankar om vad vi som enskilda kristna och som församling kan göra i den tid som vi nu går igenom.

Detta brev är en särskild hälsning till dig och alla andra i våra församlingar som är 70+.

Det är en stor förmån att få vara en kristen! Vi har en Far i himlen som känner oss och älskar oss och som lovat att höra när vi ber. Vi har en frälsare som dött och uppstått för att vi ska kunna få vara Guds barn och få ett evigt liv. Vi har den Helige ande som vill bo i oss med sin frid och glädje och som vill ge kraft och ledning på vår väg genom livet.

Ett sätt att leva i gemenskap med Gud är att läsa bibelord och att be. Här nedan finns en ordning för att ha en enkel andakt därhemma. Det bästa är att ta en liten stund varje dag.

Ordning för en enkel andakt

Morgonbön:

Tack himmelske Far för en ny dag som jag får vakna upp till. Tack för nattens vila, tack för ett hem att bo i, tack för förmånen att få leva i ett land i fred och frihet. Och tack för att jag får räkna med din hjälp och kraft.

Den gode Herden
Den gode Herden Foto: B. Magnusson

Bibelläsning från Psaltaren 23:

HERREN är min herde, mig skall intet fattas
han låter mig vila på gröna ängar;
han för mig till vatten där jag finner ro,
han vederkvicker min själ;
han leder mig på rätta vägar, för sitt namns skull.
Om jag ock vandrar i dödsskuggans dal,
fruktar jag intet ont, ty du är med mig;
din käpp och stav, de trösta mig.
Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn;
du smörjer mitt huvud med olja
och låter min bägare flöda över.
Godhet allenast och nåd skola följa mig
i alla mina livsdagar,
och jag skall åter få bo i HERRENS hus, evinnerligen.

Förbön:

Tack Herre för att du vill vara min herde och hjälpare. Jag överlämnar mig i din vård och ber att du ska omsluta mig med din nåd och din frid. Låt mig få känna att du finns med mig.

Jag vill också be för mina nära och kära. Jag ber om ditt beskydd och din välsignelse. Var med alla som är sjuka och deras anhöriga. Jag tänker särskilt på….

Jag ber för alla dem som jobbar inom vården, om kraft och vishet i sitt arbete. Jag ber för vår bygd, land och vårt folk, att du ska hålla din skyddande hand över oss. Tack för all godhet du på så många sätt har visat oss. Förlåt oss för att vi så ofta glömmer dig. I de svåra tider som vi nu går igenom ber jag att du ska dra oss alla närmare dig.

Herrens bön:

Fader vår, som är i himmelen.                        
Helgat varde ditt namn.                                
Tillkomme ditt rike.                                                             
Ske din vilja såsom i himmelen, så ock på jorden.                                         
Vårt dagliga bröd, giv oss idag,                     
och förlåt oss våra skulder                            
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,    
och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo.                              
Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.                                           
                                                                   
  
                                                              

 

 

Hur kan vi vara till stöd och hjälp för varandra?

Ring varandra

När våra möjligheter att röra oss ute bland folk är begränsade så finns ju telefonen. Om alla försöker att ringa ett par extra samtal varje dag så kan detta betyda mycket. Ring gärna någon som du inte pratat med på ett tag.

Be för och med varandra
Att be för någon är också ett sätt att visa omsorg. Dessutom tror vi att bönen faktiskt betyder något för den som får förbön. Så gör det till en vana att knäppa dina händer någon eller några gånger om dagen. Kanske kan andaktsförslaget på mittuppslaget vara till hjälp.

Vi har också sagt att vi kl 18 varje dag försöker förenas till bön för vår bygd och vårt land med tanke på Corona-spridningen. Var gärna med i den bönegemenskapen också.

Andakter på Internet
Den som har möjlighet att använda en dator kan hitta andakter från Brålanda pastorat som vi har lagt upp de senaste veckorna.

Och fler kommer det säkert att bli. Du kan söka här på vår hemsida eller skriv in "Brålanda Pastorat" på Facebook eller direkt på Youtube.

Ring en präst
Den som känner sig ensam eller orolig kanske vill prata en stund
med någon av oss präster. Ni når oss på 070-230 58 59 (Thomas Holmström) eller 070-539 61 74 (Anette Jarsved Carlson).

Hjälp med att handla
För den som inte vill eller kan erbjuder vi hjälp med att handla på ICA Cypressen.
Se ett särskilt blad i detta utskick.

Tillsammans vill vi och kan vi underlätta livet för varandra
Du finns med och jag finns med. Och Gud finns med!