Lysekil
Foto: B. Magnusson

Kyrkresa till Lysekil

En buss kom lastad med Brålandabor till Lysekils kyrka för att vara med i söndagsmässan kl 11. Det är 18 september, sensommarväder och vindarna har stannat av för några dagar.

Församlingen i Lysekil har ett fruktbärande integritetsarbete så gudstjänten besöks av människor med många olika nationaliteter, speciellt de senaste åren då flyktingvågen ökat befolkningen på många platser i vårt land.

Gudstjänsten fylldes av sång och tillbedjan, dagens tema "Rik inför Gud" predikade kyrkoherde Hans Wolfbrandt och frågade: "Vad är Herre i våra liv". (predikan kan du lyssna på på deras hemsida: www.svenskakyrkan.se/lysekil ).

En viktig del i gudtjänsten är kyrkkaffet som vi blev bjudna på och sedan fick vi en redogörelsen för deras arbete av Hans och församlingspedagog Karin (Linus) Malmström. Lysekils pastorat består av församlingarna Lysekil, Lyse och Skaftö med skiftande inriktningar och olika typer av gudstjänstordningar och även tider på söndan och i Lysekil är det alltid mässa på söndag kl 11. Under många år har arbetet pågått med att förnya hela församlingsarbetet, knutit frivilliga medarbetare till sig och genom bön som kraftkälla och ledning visat väg för framtiden.

Gudstjänsten består av fyra delar: 
Hjärtats tillbedjan, Tankens förnyelse, Guds ingripande och Gemenskap.