Foto: Lennart Blomberg

Konfirmation 2015

Helgen 9-10 maj hade vi konfirmation i Brålanda Pastorat.

Det här året har vi läst tillsammans i en grupp en lördag i månaden och vi har varit på två läger tillsammans med konfirmanderna i Frändefors, detta eftersom årskullen i hela bygden är ganska liten. Det var tolv konfirmander i årets grupp i vårt pastorat.

Konfirmationsgudstjänsten hade vi Brålanda kyrka på lördag eftermiddag. Kyrkan var vackert smyckad med blommor i fönstren och björkar utanför.

Konfirmanderna redovisade ”En match i tio ronder” om Bibelns röda tråd, att Gud älskar den värld och människorna han har skapat och vad han gjort och gör för att rädda och hjälpa oss.

På söndag var det nattvardsgudstjänst i Gestad kyrka. Gestads hembygdskör medverkade och komminister Anette Jarsved Carlson predikade om att inte ge upp att be och söka Gud som älskar oss och som vi alltid kan komma till med allt vi bär på och funderar över.

Kören sjöng flera sånger och avslutade med sången ”Störst av allt är kärlek”. Under psalm- och lovsång spelade också konfirmanden Jerrik Loleit på gitarr.

Vi som medverkart under lästiden är förutom komministern församlingsassistent Britta Johansson och under konfirmationshelgen också pastoratets kantorer Christina Svensson och Barbro Magnusson.